[COGEN-logo] Welcome bij
COGEN Nederland
 

Missie:
Het gezamenlijk in stand houden en uitbreiden van de toepassing van Warmte/Kracht Koppeling (WKK) macro-, mini- en micro WKK voor verantwoorde lokale energieopwekking in Nederland en daarbuiten en zorg dragen voor een efficiënte en duurzame toekomst.

COGEN Nederland
  • is een belangenvereniging voor alle partijen die betrokken zijn bij WKK en die belang hebben bij een veel bredere toepassing van deze energiebesparende techniek.
  • leden hebben een gemeenschappelijk doel: het bevorderen van WKK.
  • heeft een spreekbuisfunctie richting Overheden en politiek.
  • fungeert voor haar leden als een platform, wil haar leden toegevoegde waarde bieden o.a. door het organiseren van workshops, symposia, werkgroepen.
  • leden hebben de mogelijkheid gelijktijdig lid van COGEN Europe te worden, de Europese belangenvereniging die met name de belangrijke beslissingen in Brussel volgt en waar nodig de belangen van WKK verdedigd.
 

 

"De toenemende welvaart veroorzaakt een hoge milieudruk. De wereldwijde klimaatsverandering maakt nationale en internationale afspraken en maatregelen nodig om de uitstoot van broeikasgassen en het energiegebruik aanzienlijk te beperken. Wetenschap en technologie bieden nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van alternatieve bronnen van energie en voor duurzame ontwikkeling. De regering ondersteunt deze innovaties."

     Troonrede, 19 september 2000

"....... door middel van warmte/kracht ! "

  Hoe werkt COGEN Nederland
  • Samenwerking en sterke participatie van de leden verbinden ons en waarborgt het uitvoeren van de missie.
  • Kennis en ervaring worden bijeengebracht binnen de vereniging voor de gezamenlijk uitvoering van de missie.
  • Het samen nastreven en verbeteren van de missie door middel van intensieve kontakten en het gebruik maken en uitwisselen van de binnen de vereniging aanwezige kennis en ervaring.
  • Alle personen binnen de vereniging vertegenwoordigen hun respectievelijke ondernemingen

Link naar adviesbureau COGEN Projects:
[Goto Homepage Netherlands Foreign Trade Agency]

COGEN Nederland, Postbus 197, 3970 AD Driebergen, tel.: +31 (0)30 693 6768
WWW: http://www.cogen.nl/
Information: cogen.nl@cogen.nl